TEMPLE INTRODUCTION

何仙姑

何仙姑

何仙姑名瓊,零陵人氏。年少時夢見神人教食雲母粉,得輕身之術,又遇異人贈食仙桃,從此不知飢餓,並經常往返於高山間摘回仙果供母親食用。唐景龍年間,於白日飛昇。